We współczesnym świecie trudno nie znać języków obcych. Absolutnym punktem minimum jest język angielski, który można uznać za język oficjalny. Tak naprawdę w większości krajów Europy Zachodniej można się nim porozumiewać. Ale język angielski znany ...

Większość z osób, która zdecydowała się na podjęcie studiów czy to w trybie dziennym, czy zaocznym, zastanawiała się, jak może wyglądać organizacja życia akademickiego. Jej logistyczne uporządkowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu uczelni na ...